Whatsapp Chat
038-4675800
Bellen
Gratis Advies
Neem contact op
  • Home
  • Ervaringen Continu Verbeteren

Ervaringen Continu Verbeteren

5S methodiek op de afdeling Productie

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het implementeren van het 5S model door het hele bedrijf. 5S een is een Continu Verbeter-tool en een stappenplan voor een opgeruimde werkplek en om onder andere verspilling op de werkvloer tegen te gaan. Het zorgt voor overzicht, rust en structuur. De 5 letters S staan voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden.

In de praktijk

De afdeling Productie was de eerste afdeling die hiermee aan de slag ging, en met succes! Henk Jan van de afdeling Productie zegt hierover: “Aan de hand van het 5S model is de afdeling nu meer opgeruimd, netter en geordend. De tool is ingezet omdat het de basis is voor Continu Verbeteren, en omdat collega’s zo zien dat de eigen inzet ertoe doet. Dit motiveert weer voor verdere optimalisatie.”

De wens voor verbetering en orde kwam naar voren vanuit de afdeling, waarna het proces in gang werd gezet. Door het 5S model in te zetten is de basis gelegd voor het continu blijven verbeteren van de afdeling, en om zo tot een nieuwe standaard te komen.

Henk Jan 1

VSM bij de afdeling Service & Onderhoud

In 2022 hebben we het proces van onderdelen leveren aan de monteurs onder de loep genomen op de afdeling Service & Onderhoud. Het leek in het begin een ingewikkeld en lang verhaal. De methodes die we gebruikten om het probleem in kaart te krijgen en oplossingen te verzinnen waren helder en leuk om te doen. We hebben mooie oplossingen gevonden en positieve reacties van belangstellenden. 

Teus, Service Support Medewerker, legt uit: “Het proces van onderdelen leveren aan monteurs is opgepakt, en er is gekeken naar oplossingen om de monteurs sneller te kunnen voorzien van onderdelen. Het probleem was dat monteurs vaak lang moesten wachten op onderdelen. Door drie oplossingen te verzinnen kunnen we het proces versnellen en de KTV en MTV verhogen. Een bijkomend voordeel was dat de klanten ook sneller hun bestellingen binnen gaan krijgen. Door mee te werken aan het project, heb ik veel kunnen leren over samenwerking en de VSM-methode. Verder heb ik ook veel kunnen leren over de opbouw van ons systeem en de afspraken tussen verschillende afdelingen over onderdelen.”

Speeddates tussen de verschillende afdelingen, waaronder de afdeling Logistiek

Jorn, Logistiek Medewerker: “We merkten op de afdeling Logistiek dat de aantallen goederen die getransporteerd moeten worden steeds groter werden, waarbij de verbinding tussen verschillende afdelingen van cruciaal belang is. Hierin in Logistiek het hart van het bedrijf, dus de verbinding moest goed zijn wil je het proces strak laten verlopen. Het probleem was eigenlijk dat we niet weten waarom sommigen dingen op een bepaalde manier worden gedaan. Hier ontstaat veel onduidelijkheid door waardoor je ook niet goed kan communiceren met elkaar.”

Nadat de speeddates zijn opgestart merk je dat de verbinding met andere afdelingen veel beter is! Je runt met z’n allen het bedrijf, dus weten wat je aan elkaar hebt is super belangrijk om efficiënt te werken. Ook sommigen punten wat niet goed gaat worden besproken en zo zoek je samen met de andere afdeling daar een oplossing voor.  

Jorn 1
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase